BIOFOTONER

HVORDAN BIOFOTONER FUNGERER

Biofotonenes effekt. Lysets stråler, nærmere bestemt solstrålene, er grunnlaget for alle livsformer her på jorden. De er den opprinnelige energikilden og er veldig viktige for hver eneste celle i kroppen vår. Solstrålene består av utallige fotoner som utgjør en viktig nærings- og energikilde for de fleste levende organismer. Selv vi mennesker får energi på cellulært nivå fra sollyset. Biofotoner har en meget viktig rolle i vår kropp.

Det er enkelt – uten lys, intet liv!


FORSKNING RUNDT BIOFOTONER: MENNESKER OG ALLE ANDRE LIVSFORMER OG ORGANISMER TAR IKKE ”BARE” OPP LYS, DE ”AVGIR” OGSÅ LYS

Dette fenomenet ble oppdaget på 1920-tallet av den russiske biologen Alexander G. Gurwitsch. Også de russiske vitenskapsmennene S. Stschurin, V. P. Kasnatschejew og L. Michailowa har gjennom over 5000 forsøk slått fast at levende celler kommuniserer ved hjelp av biofotoner.
På 1970-tallet videreutviklet den tyske biofysikeren Fritz-Albert Popp vitenskapen rundt biofotonforskningen.

På 1970-tallet videreutviklet den tyske biofysikeren Fritz-Albert Popp vitenskapen rundt biofotonforskningen. Biophysiker Fritz-Albert Popp.

Fritz-Albert Popps forskning viser at det i dag ikke finnes noen som helst tvil om at vår kropp inneholder et stort antall biofotoner – et lys som knapt er synlig for det blotte øyet og som gjør at våre celler ”lyser” svakt. Denne ”cellestrålingen” er like svak som en liten flamme på 20 kilometers avstand. Strålingens eksistens er uansett udiskutabel


KUNNSKAP FRA VITENSKAPEN

Biofotonstrålingen, den svake lysstimulansen i vår kropp, er ansvarlig for kommunikasjonen mellom cellene og internt i hver enkelt celle. Biofotonenes effekt kan forenklet forklares på følgene måte:

Cellene våre ”prater” sammen ved hjelp av biofotoner.

Et underskudd av biofotoner som forårsakes på grunn av ytre omstendigheter, elektromagnetisk stråling, stress og mye annet kan derfor medføre et underskudd på informasjon og resultere i en meget svak cellestråling. Følgene av forstyrrelsen i cellekommunikasjonen kan påvirke på mange ulike måter og omfanget av dette er ennå ikke fullt og helt kartlagt av forskningen.


MER INFORMASJON: