HVA ER FOTONER OG BIOFOTONER?

Fakta fra fysikkens verden: fotoner er lyskvanter, en bestanddel av sollyset som ikke er synlig for det blotte øyet.

FORSKJELLEN MELLOM FOTONER OCH BIOFOTONER

Fotoner kalles lyskvanter og de kommer fra død materie, som for eksempel vann, steiner eller luft. Dersom de kommer fra levende organismer eller biologiske systemer som for eksempel mennesker, planter eller dyr kalles de biofotoner.

Lys består av et stort antall fotoner. Men ved nærmere ettersyn ser vi at «lys» og «fotoner» har ulike egenskaper.

Lyset blir betydelig svakere og mister mer energi jo lengre avstand det tilbakelegger. Det samme gjelder ikke for fotoner. Ett foton (negative og positive ioner) transporterer alltid en konstant mengde energi med lysets hastighet, uansett hvor lang avstand det ferdes over. Dette gjør fotonet til en positiv energileverandør.

Opprinnelig kommer begrepet fotoner (φως = lys) og biofotoner (βίος= liv; φως= lys) fra det greske språket og ordet «biofotoner» kan oversettes til «livets lys».

 


MER INFORMASJON: