HVA GJØR BIOFOTONER I VÅR KROPP?

Vi går nå ut ifra at biofotonene i vår kropp er informasjonsbærere og at de brukes som kommunikasjonsmiddel både mellom celler og innad i hver enkelt celle.

EN FANTASTISK LØSNING

Ett kommunikasjonsmiddel som med lysets hastighet kan gjøre en konstant overføring av samme mengde med informasjon. Forskningen er dog i dag uenige om dette faktum. Enkelte hevder at hverken cellene eller molekylene i cellene ikke interagerer med hverandre og at alt som skjer er tilfeldig.

Vi tror ikke at dette er tilfeldigheter. Prosessene i kroppen er for perfekt tilpasset til hverandre for at det skal være tilfeldig.


IMPONERENDE FAKTA

Menneskekroppen består av milliarder av celler. Hvert sekund dør mellom 10 og 15 millioner kroppsceller hos et voksent menneske, samtidig som disse cellene blir erstattet av nye celler.

Hvert sekund, hele vårt liv, så overføres om lag 100 000 informasjonsenheter per celle i disse milliardene av celler.

Helt utrolige tall. Tror du at alt dette foregår på bakgrunn av tilfeldigheter og at det skjer uten en spesiell kraft? Det tror ikke vi.


BIOFOTONMINNE I DNA

Kroppens kontroll er en av grunnsteinene i alt liv. Det må altså finnes en omfattende arbeidstegning i hver eneste celle. I dag vet vi at denne arbeidstegningen sitter i DNA:t

Forskere antar at det også finnes et stort biofotonminne i DNA:t ettersom informasjonstettheten er meget høy der.

Biofotonene i vår kropp er ett kvantefysisk fenomen.

 


MER INFORMASJON: