HVA KAN ET UNDERSKUDD AV BIOFOTONER PÅVIRKE I KROPPEN?

Vitenskapen har vist at vi på grunn av ytre påvirkninger, stress og feilaktig kosthold trenger fire ganger så stor tilførsel av biofotonenergi enn det vi trengte for 50 år siden.

Hvordan skal vi klare å få tilført denne energien dersom vi nesten bare oppholder oss innendørs, spiser ferdigmat og trener alt for lite? Ett underskudd av biofotoner i kroppen er nå for tiden mer eller mindre forprogrammert i kroppene våre og har en tydelig påvirkning på vår helse.

På cellenivå kan en mangel på biofotoner medføre en forstyrrelse i informasjonskjeden i kroppen, noe som igjen forstyrrer
cellnivå kan en brist på biofotoner medföra en störning i informationskedjan i vår kropp, som igjen forstyrrer kroppens evne til å restituere og regenerer seg selv.

Påbegynte prosesser som for eksempel energiproduksjon kan ikke avsluttes – organismen blir sliten og svak! Avgiftningsfunksjonen fungerer ikke lenger på en tilstrekkelig måte, noe som kan føre til feilinformasjon i for eksempel immunsystemet, som igjen kan føre til allergier, tilbakevendende infeksjoner, hevelser i ledd eller kroniske infeksjoner. Celledelingen blir feilaktig eller oppstår ikke i det hele tatt. Disse følgefeilene er fortsatt ikke ferdig forsket på.


FORESTILL DEG FØLGENDE:

Under energiproduksjonen i cellene så overføres spesifikk informasjon ved hjelp av biofotoner. Når et produksjonstrinn er avsluttet:

  • overføres for eksempel informasjonen fra trinn 1 («Jeg er ferdig») til steg 2 ved hjelp av biofotoner
  • med denne informasjonen starter produksjonstrinn 3
  • når trinn 2 er avsluttet starter trinn 3 osv.

Om nå trinn 2 for eksempel bare får halvparten av informasjonen det trenger fra trinn 1 på grunn av en mangel på biofotoner, så oppstår en «feilproduksjon» i dette trinnet som viderefører denne feilaktige informasjonen til neste steg som igjen kan lede til en dominoeffekt av feil.


OPPSUMMERING

I hvert eneste sekund av våre liv, uansett om vi er våkne eller sover, så overføres om lag 100 000 informasjonsenheter per celle med lysets hastighet i våre milliarder av celler.

Forstyrrelser i denne meget følsomme prosessen kan ha mange ulike følger. Eksempelvis så avsluttes ikke prosesstrinnene lenger som de skal eller også så går følgeinformasjon tapt.

Professor Popp tar utgangspunkt i at sykdommer kan utledes fra en mangel på lys i cellene. En mangel på biofotoner kan derfor være årsak til at mange sykdommer oppstår.


MER INFORMASJON::