HVORFOR ER BIOFOTONER SÅ VIKTIGE?

Hvorfor er biofotoner så viktige for kroppen? Uten kommunikasjon, informasjon og struktur fungerer ingenting – derfor er biofotonenes «strukturerende» kraft utrolig viktig.

DLike genial som bruken av en konstant informasjonsoverføring fra biofotonene er, like vanskelig blir for kroppen dersom den ikke har nok biofotoner.

 

Et biofoton overfører alltid en konstant mengde informasjon med konstant hastighet. Den kan dessverre ikke lagre ytterligere informasjon.


Et underskudd av biofotoner kan forårsakes av

  • Ytre omstendigheter
  • Elektromagnetisk stråling
  • Ensidig kosthold
  • Stress

samt mye annet, som igjen medfører et umiddelbart underskudd av informasjon.
Dette kan medføre forstyrrelser eller feil i cellekommunikasjonen som igjen skaper nye følgefeil som det ennå ikke er forsket fullt ut på.

Derfor anbefales det å ha et «velfylt» biofotonlager.

Forskningen rundt dette emnet pågår i dag ved mange universitet og private institutt. Vi er bare i startgropa av en meget lovende oppdagelse!

 


MER INFORMASJON