BIOFOTONER


BIOFOTONERNAS EFFEKT

Ljusets strålning, närmare bestämt solstrålarna, utgör grunden för alla livsformer på denna jord. Den är den mest ursprungliga energikällan och mycket viktig för varje kroppscell.

Den består av otaliga fotoner som utgör en viktig närings- och energikälla för de flesta levande organismer. Även vi människor får energi på cellulär nivå från solljuset. Biofotoner spelar en mycket viktig roll för vår kropp.

Det är enkelt – inget liv utan ljus!


UTVECKLING AV FORSKNING KRING BIOFOTONER: MÄNNISKOR OCH ALLA ANDRA LIVSFORMER OCH VÄXTER TAR INTE ”BARA” UPP LJUS, DE ”AVGER” ÄVEN LJUS

Detta fenomen upptäcktes på 1920-talet av den ryska biologen Alexander G. Gurwitsch. Även de ryska vetenskapsmännen S. Stschurin, V.P. Kasnatschejew och L. Michailowa har med hjälp av över 5 000 experiment fastställt att levande celler utbyter information med hjälp av biofotoner.
På 1970-talet vidareutvecklades vetenskapen kring biofotonforskningen av den tyska biofysikern Fritz-Albert Popp.

Fritz-Albert Popps forskning visar att det numera inte finns någon som helst tvekan om att vår kropp innehåller ett stort antal biofotoner – ett ljus som knappt är synbart för blotta ögat och som gör att våra celler ”lyser” svagt. Denna ”cellstrålning” är lika svag som en ljusflamma på 20 kilometers avstånd. Dess existens är dock berättigad.


KUNSKAP FRÅN VETENSKAPEN

Den svaga ljusstimulansen i vår kropp ansvarar för kommunikationen mellan och inom cellerna, biofotonstrålningen. Biofotonernas effekt kan förenklat förklaras på följande sätt:

Våra kroppsceller ”pratar” med varandra via biofotoner.

Ett underskott av biofotoner som kan bildas på grund av yttre påverkan, elektromagnetisk strålning, stress och mycket annat, kan därför medföra ett underskott på information och resultera i en mycket svag cellstrålning. Följden av störningen i cellkommunikationen kan påverka på många olika sätt, vilket ännu inte har forskats om i hela sin omfattning


HÄMTA BROSCHYR BIOFOTON

För dig och för andra som vill ha mer information – hämta vårt broschyr biofoton. Kompakt och informativ.


MER INFORMATION::