HUR PÅVERKAR EN BRIST PÅ FOTONER I KROPPEN?

Vetenskapen har visat att vi på grund av yttre påverkan, stress och felaktigt näringsintag behöver fyra gånger så stor tillförsel av biofotonenergi i vår kropp än vi behövde för 50 år sedan.

Hur får vi då denna tillförsel av energi om vi till exempel nästan bara uppehåller oss inomhus, äter hämtmat och inte tränar så mycket? Ett underskott på biofotoner i kroppen är numera förprogrammerad i vår kropp och har en tydlig påverkan på vår hälsa.

 

På cellnivå kan en brist på biofotoner medföra en störning i informationskedjan i vår kropp och regleringen i kroppen kan störas.

Påbörjade processer som till exempel energiproduktionen kan inte avslutas – organismen blir trött och svag! Avgiftningsfunktionen är inte längre tillräcklig. Detta kan leda till felinformation i till exempel immunsystemet – ökad risk för allergier eller återkommande infektioner, svullnader i leder eller kroniska infektioner. Celldelningar utförs felaktigt eller inte alls. Om detta följdfel har man ännu inte forskat till fullo.


FÖRESTÄLL DIG FÖLJANDE

Under energiproduktionen i cellerna överförs enskild information med hjälp av biofotoner. När ett produktionssteg är avslutat:

  • överförs till exempel informationen från steg 1 (”jag har färdigt”) till steg 2 med hjälp av biofotoner
  • med denna information börjar nu produktionssteg 2
  • när detta steg är avslutat börjar steg 3 osv.

Om nu steg 2 till exempel endast får hälften av informationen från steg 1 på grund av en biofotonbrist, så ”tillverkar” den felaktigt och ger denna felaktiga information vidare till nästa steg, vilket kan leda till en stor felaktig dominoeffekt.


SAMMANFATTNING

Under varje sekund av vårt liv överförs cirka 100 000 informationsutbyten per cell med ljusets hastighet i våra miljarder celler.

Störningar i denna mycket känsliga process kan ha många olika följder, till exempel så avslutas processtegen inte längre som de ska eller så går följdinformation förlorad.

Professor Popp utgår från att sjukdomar kan härledas till en brist på ljus i cellerna. En brist på biofotoner kan därför vara en av orsakerna till att sjukdomar uppstår.

 


MER INFORMATION: