VAD ÄR FOTONER OCH BIOFOTONER?

Fakta från fysikens värld: fotoner är ett ljuskvantum, en beståndsdel av solljuset som inte är synligt för blotta ögat.

 

 

 

 


SKILLNADEN MELLAN FOTONER OCH BIOFOTONER

Fotoner kallas ljuskvantum om de kommer från död materia, som till exempel vatten, stenar eller luften. Om de kommer från levande organismer eller biologiska system som till exempel människor, växter eller djur kallas de biofotoner.

Ljus består av ett stort antal fotoner. Vi måste dock titta närmare, eftersom ”ljus” och ”fotoner” har olika egenskaper.

Ljuset blir betydligt svagare och förlorar mer energi ju längre avståndet till det är. Detsamma gäller inte fotonen. En foton (negativa och positiva joner) transporterar resp. överför alltid en konstant energimängd med ljusets hastighet, oavsett hur länge den färdas. Detta gör fotonen till en perfekt energileverantör.

Ursprungligen kommer begreppen fotoner (φως = ljus) och biofotoner (βίος= liv; φως= ljus) från grekiskan och ordet ”biofotoner” kan översättas med ”livets ljus”.

 


MER INFORMATION: