VAD GÖR BIOFOTONER I VÅR KROPP?

Vi utgår nu ifrån att biofotonerna i vår kropp är informationsbärare och att de används som kommunikationsmedium både mellan celler och inuti dem.

 

 

 

 


EN FANTASTISK LÖSNING

Ett medium som med ljusets hastighet kan göra en konstant överföring av samma mängd information. Forskningen är dock idag oeniga om detta faktum. Enligt vissa metoder hävdas att cellerna inte interagerar mellan varandra och inte heller molekylerna inuti cellerna och att allt bara sker slumpmässigt

Vi tror inte att allt sker av en slump. Processerna i kroppen är för perfekt anpassade till varandra.


IMPONERANDE FAKTA

Människokroppen består av miljarder celler. Varje sekund dör mellan 10 och 15 miljoner kroppsceller hos en vuxen människa, samtidigt som de ersätts av nya kroppsceller.

Under varje sekund av vårt liv överförs uppskattningsvis 100 000 informationsutbyten per cell inom dessa miljarder celler

Otroliga siffror. Tror du att allt detta är en slump och att det sker utan någon speciell kraft. Det tror inte vi.


BIOFOTONMINNE I DNA

Kroppens reglering är en av grundstenarna till allt liv. Det måste alltså finnas en omfattande byggplan i varje cell. Idag vet vi att denna byggplan sitter i DNA:t.

Vetenskapsmän utgår ifrån att det också finns ett stort biofotonminne i DNA:t eftersom informationstätheten är mycket hög där.

Biofotonerna i vår kropp är ett kvantfysiskt fenomen.

 


MER INFORMATION: