VARFÖR ÄR BIOFOTONER SÅ VIKTIGA?

Varför är biofotoner så viktiga för kroppen? Utan kommunikation, information och struktur funkar ingenting – därför är biofotonernas ”strukturerande” kraft mycket viktig.

Lika genial som användningen av en konstant informationsöverföring från biofotonerna är, lika svårt är det om vi inte har en tillräcklig mängd biofotoner i vår kropp.

 

En biofoton överför alltid en konstant mängd information med konstant hastighet. Den kan dock tyvärr inte lagra ytterligare information.


Ett underskott av fotoner som kan orsakas av

  • yttre påverkan,
  • elektromagnetisk strålning,
  • ensidig näring,
  • stress

och mycket annat medför också ett omedelbart underskott av information.
Detta kan göra att cellkommunikationen störs eller blir felaktig, med många följdfel som ännu inte har forskats om fullt ut.

Därför rekommenderas ett ”välfyllt” biofotonförråd.

Forskningen kring detta ämne pågår hos många universitet och privata institut. Vi är bara i början av en mycket lovande upptäckt!


MER INFORMATION