PRODUKTERVARFÖR ÄR BIOFOTONER SÅ VIKTIGA?

Ljusets strålning, närmare bestämt solstrålarna, utgör grunden för alla livsformer på denna jord. Den är den mest ursprungliga energikällan. Den består av otaliga fotoner som utgör en viktig närings- och energikälla för de flesta levande organismer.

Även vi människor får energi på cellulär nivå från solljuset. Det är enkelt – inget liv utan ljus!

Medan ljuset blir betydligt svagare och förlorar energi ju längre avståndet är, så förblir energimängden i en biofoton konstant – en egenskap som används av naturen och särskilt av varje enskild cell i vår kropp. Där övertar biofotonerna viktiga funktioner vid regleringen av våra organismer. Yttre påverkan och ovanliga belastningar, men också en brist på solljus riskerar dock detta känsliga bioenergiska samspel. Kroppens balans kan störas permanent.


VAD SÄGER VETENSKAPEN?

Vetenskapen har visat att vi på grund av yttre påverkan, stress och fel näring behöver fyra gånger så stor tillförsel av biofotonenergi i vår kropp som vi behövde för 50 år sedan. Hur får vi då denna tillförsel av energi om vi till exempel nästan bara uppehåller oss inomhus, äter hämtmat och inte tränar så mycket? Ett underskott på biofotoner i vår kropp är numera förprogrammerad och har en tydlig påverkan på vår hälsa. Vad kan man göra åt detta?


VETENSKAPEN HAR DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR DETTA!

Den har lyckats fånga ljusets värdefulla energivibrationer i glas. Glas består främst av kiseldioxid, ett ämne som har optimala lagringsegenskaper. Denna fantastiska egenskap har vi använt för att skapa olika produkter med vilka biofotonförrådet kan fyllas på – våra biofotonprodukter.


HÄMTA BROSCHYR BIOFOTON PRODUKTER

För dig och för andra som vill ha mer information – hämta vårt   produktbroschyr biofoton . Kompakt och informativ.


SPECIELLT MYSTYG MED INTEGRERADE GLASFIBERTRÅDAR

Vi har låtit utveckla ett speciellt ”mystyg” med integrerade glasfibertrådar, i vilket vi med hjälp av en speciell teknik kan spara solljusets värdefulla energivibrationer för att göra dem tillgängliga hela tiden. På detta sätt kan du fylla på ditt biofotonförråd med våra biofotonprodukter. Biofotonprodukter från Licht des Lebens – för en vardaglig och mycket bra hjälp till kroppens egna balans. Våra filtar, ponchos, pads och kuddöverdrag med biofotoner tillverkas exklusivt i Tyskland för Licht des Lebens.

In Deutschland hergestellt für Licht des Lebens