BIOFOTONVATTEN

VATTEN – EN MYCKET VIKTIG BYGGSTEN I LIVET.

Alla säger det: Vi måste dricka mycket vatten. Ofta följer man dock inte detta råd och tror att det går lika bra att reglera vätskeförrådet i kroppen med kaffe och andra drycker. Detta är helt felaktigt!

NÅGRA FAKTA:

Visste du att en vuxen människa till 70 % består av vatten?

En vuxen människa förlorar cirka 2,5 liter vatten per dag genom utsöndring och via huden. Om vi till exempel tränar eller är mycket varma kan denna mängd dessutom vara betydligt mer.

Denna vatten-/vätskeförlust måste balanseras. Men hur kan man göra detta? Generellt tar vi upp cirka 1 liter vätska via maten. Resten måste vi själva fylla på genom att dricka vatten.

Många människor lyder rådet att dricka mycket vatten och försöker på detta sätt hålla sitt vätskeförråd i balans.


MEN VAD ÄR DET FÖR VATTEN SOM VI DRICKER?

Idag är det vatten vi dricker ofta ”livlöst”. Det är ofta bearbetat, behandlat med kemikalier och/eller blandat med rester av läkemedel.
Vattnet förlorar också livfullhet om det fylls i vatten- eller plastflaskor. Är det möjligt för vår kropp att hålla vätskebalansen på detta sätt? Nej, det är mycket svårt med ”livlöst” vatten.

Vi rekommenderar att du dricker minst 1,5 liter, vitalt vatten per dag för att säkerställa ett optimalt vätskeutbyte.

Vetenskapen har kommit fram till att det bildas ett stort så kallat ”vattenkluster” i ”livlöst” vatten. Vattenkluster är kristallinemolekylkedjor som ofta är så stora att cellmembranen har svårigheter med upptagningen. Detta innebär att ju större vattenkluster som vattnet innehåller, desto mindre kommer in i cellerna. Detta är inte effektivt och kan leda till ett stört vätskeförråd.


UNDERSÖKNINGAR HAR VISAT:

På grund av de ökade klusterbildningen i ”livlöst” vatten eller i vatten som fyllts i flaskor måste vi dricka cirka 4 liter för att 1 liter ska komma in i cellerna. Den största delen (3 liter) hamnar dock inte i cellerna, utan utsöndras direkt igen.

Ju större vattenkluster som bildas på grund av ökade energiförluster, desto mer försvinner biotillgängligheten. Detta skulle innebära att man behöver dricka 8 liter vatten för att behålla 2 liter och hålla sitt vätskeförråd i kroppen.

Om det redan är svårt att få i sig 1,5 liter vatten, hur ska man då kunna dricka hela 8 liter? Det känns nästan omöjligt. Vi rekommenderar därför att du dricker ”levande” vatten. Då räcker det med 2-3 liter.


MER FAKTA:

Från en vätskeförlust på cirka tre procent påverkas kroppens och sinnenas förmåga. Detta kan leda till huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter.


VÅRT TIPS:

Eftersom fotoner återställer regleringen av energibalansen i vattnet rekommenderar vi en tillförsel av fotoner i dricksvattnet, vilket gör vattnet ”levande” igen. Med våra fotoniserade glasflaskor är detta möjligt och du kan på en gång njuta av ”levande” vatten!


HÄMTA PRODUKTBLAD MED BIOFOTON VATTENFLASKOR

För dig och för andra som vill ha mer information – hämta vårt produktblad vattenflaskor. Kompakt och informativ.


BESTÄLLNING I VÅR ONLINESHOP

LdL-Online-Shop

LdL-onlineshop

Du kan snabbt och enkelt beställa vattenflaskan med biofotoner i vår Onlinebutik (vattenflaskor).